Nyheter i Retail version 10.0.27.31

Visa på webben – nu som förval

Under Arkiv – Butik/Företagsinställningar – Artiklar kan du nu bocka i en ruta för ”Visa på webben förvalt vid skapande av artikel/modell” så att du slipper göra den markeringen varje gång du lägger upp en ny artikel/modell.

Varning på inköp av utgående artiklar

Om en artikel är markerad som utgående kommer det nu upp en varning att om det när du skapar en ny inköpsorder.

Utskrift av etiketter

Tidigare fick du välja att skriva ut alla eller inga etiketter. Nu kan du välja vilka artiklar du vill skriva ut etiketter till under Inleverans genom att markera dem med en bock i första kolumnen.

E-postfaktura i kassan

Nu finns e-postfaktura med som val under Distributionssätt så att du kan maila fakturan till kund direkt från kassaläget.

Varning om förfallna fakturor

Har du en koppling mot Hogias ekonomisystem får du nu en varning redan när du tar ut en plocklista i Kundorderanalys. Tidigare kom varningen först vid utleverans.

Artiklar klickbart på bristinköp

Nu är artiklar även klickbara under Inköp-Bristinköp, precis som artiklar är klickbara på övriga delar i Retail.

Sortering av fakturor på kundkortet

Nu har vi lagt in så att senaste fakturan hamnar överst i sorteringen på kundkortet.


Nyheter i Retail version 10.0.27.22

Kundfilter i kundorderöversikten

Man kan på ett enkelt sätt filtrera på en eller flera kunder. Detta filter sparas även i rapportdesignen

Säljarfilter i kundorderöversikten

Man kan på ett enkelt sätt filtrera på en eller flera Säljare. Detta filter sparas även i rapportdesignen

Jämförelsevecka i Dashboarden

Det finns nu möjlighet att ange vilken vecka som man vill jämföra med i dashboarden. Detta för att kunna jämföra lönevecka mot lönevecka.

Fakturerat samt fakturerbart på kundorder

På kundorder kan man klicka på fakturastatus för att se vas som är fakturera samt vad som kan faktureras på aktuell order.

Plocklista

Man kan på plocklistan själv ange vilket lagerställe man vill ha som jämförande lager.

Varning Nollpris i kassan

Man kan i inställningar ange om man vill att programmet skall varna om man väljer en artikel som inte är prissatt.

Nyheter i Retail version 10.0.27.18

Visa vad som går att leverera -Kundorderanalys

Man kan nu med hjälp av systemet ta fram det som är levererbart. Programmet utgår från saldo på lager och sedan först önskat leveransdatum på kundordern och efter det orderdatum

Visa när leverans skall ske-Kundorderanalys

Man kan nu med hjälp av systemet ta fram när i tiden man kan leverera till kund. Detta beräknas på aktuellt saldo, önskat leveransdatum och orderdatum på kundorder tillsammans med Bekräftat leveransdatum på inköpsorder.

Kopiera order och offert

Nu kan man ta ut försäljningsloggen på fakturadatum och inte bara leveransdatum.

Projekt på lagerkonto

Om man använder sig av projekt i systemet så finns det nu en inställning om man vill ha detta på lagerkontot eller inte.

Klockslag i Dashboarden

Nu tar dashboarden hänsyn till klockslag vilket innebär att det framförallt gör det lättare att jämföra på dagsnivå

Massbortagning gamla offerter

Via offertlistan kan man markera flera offerter samtidigt och väja att ta bort dessa.

Dölja kunder

Om man har kunder som inte längre är aktuella kan man välja att dölja dessa i “kundsökar”. Detta gör man genom att gå in på kunden och kryssa ur krysset aktiv

Nyheter i Retail version 10.0.27.13

Utökat antal adressfält på Inköpsorder

Det finns nu samma antal adressfält på Inköpsorder som på Kundorder, vilket underlättar när man skapar ett inköp av en kundorder.

Fakturadatum finns med som urval i Försäljningsloggen

Nu kan man ta ut försäljningsloggen på fakturadatum och inte bara leveransdatum.

Försäljningsloggen

Försäljningsloggen är utökad och uppdaterad med följande kolumner; Land och Ordernummer. Ordernumret är numera klickbar så man kan se hela ordern.

Försäljningsstatistik på paket

Om man arbetar med paketartiklar så finns det nu möjlighet att gruppera försäljningsloggen så att man även kan se statistik för paketartiklar.

Nyheter i Retail version 10.0.27.11

Artikelkortet visas i Kundorder

När man klickar på artikelnumret från en kundorder ser man från den här versionen hela artikelkortet och inte bara delar från det.

Söka på annan artikel

Nu finns det möjlighet att söka på en annan artikel i artikelkortet. Det innebär att du kan söka på en annan artikel utan att behöva stänga fönstret.

Försäljningsloggen

Försäljningsloggen är utökad med följande kolumner; Fakturerat och Fakturanummer. Fakturerat-kolumnen kan filtreras på ja/nej och fakturanumret är klickbart för att få en förhandsgranskning på fakturan.

Nyheter i Retail version 10.0.27.10

Ändra fakturakommentar vid delfakturering/delleverans/slutlevererad

Det finns nu möjlighet att ändra på en fakturakommentar efter att man har delfakturerat den. På kommande faktura på aktuell order kommer den uppdaterade texten att visas.

Ordertyp och Kundordermärkning i faktureringen

Menyn Försäljning – Fakturering är utökad med nya kolumner; Ordertyp och Kundordermärkning.

Projektnummer och projektnamn i kundorderöversikt samt kundorderanalys.

Om du arbetar med projektredovisning så är Kundorderöversikt och Kundorderanalys nu utökade med kolumnerna projektnummer och projektnamn.

Leveransplan inköpsorderanalys

I Inköpsorderanalysen finns det nu möjlighet att klicka på länken till Leveransplan.

Unifaun

Unifaunkopplingen är utökat med mailinformation. Detta för att kunna använda föraviseringsfunktionen hos Unifaun. För att kunna använda detta så krävs det att man har Unifaun Plus.

Nyheter i Retail version 10.0.27.8

Ta bort Kundorder med kopplade inköp

Tidigare kunde man endast annullera dessa men nu kan man ta bort order eller orderrader även om det finns inköp på dessa. Kopplingen mellan Kundorder och Inköpsorder försvinner då.

Vikt, volym och kostnad på Bristinköp

När man tar ut ett Bristinköp från systemet så summerar programmet vikt, volym och kostnad på de rader som man har markerat. Detta för att på ett enkelt sätt se hur mycket man beställer.

Ordertyp Internorder

Det finns nu möjlighet att hantera Internorder. Ett sätt att ta ut varor via Kundorder utan att det ska faktureras och komma med i försäljningsstatistiken. Detta är ett sätt att ta ut varor från lagret som ska generera en kostnad och dras från lagerkontot.

Ordermärkning

Det finns nytt sätt att märka Kundorder för filtrering samt för statistik. Du skapar ett register där du själv namnger vad dina märkningar ska heta. Märkningarna kan du filtrera på i Kundorderöversikten samt Kundorderanalysen. Du kan även ta ut statistik på detta då leveransen har taggats med den märkning som ligger på ordern vid leveranstidpunkten.

Kundorder håller sig ”öppen”

Tidigare när en order blev levererad och fakturerad så kunde man inte lägga till rader på samma kundorder. Med denna version så stängs inte ordern utan man kan lägga till rader på samma order i efterhand. Exempelvis om det tillkommer fraktkostnader eller om kunden returnerar varor.

Försäljningsloggen

Försäljningsloggen är utökad med följande kolumner; Vikt och Volym.

Artikeladministration

Artikeladministrationen är utökad med följande fält; Etikettmärkning, Fritext och Utgången.

Lagerplats och Buffertplats vid Inventering

Om man arbetar med lagerplats och buffertplats finns det möjlighet att söka fram och inventera artiklar som till exempel ligger på en viss hylla. Om man inventerar hela lagret kan du sortera inventeringsunderlaget efter lagerplats eller plockordningen på lagret.

Lagerplats och Buffertplats vid Utleverans av Kundorder

Om du via plockslistan ska plocka ihop varor för en leverans och har den sorterad på plockordningen finns det nu möjlighet att även sortera utleverans-griden på samma sätt och för snabbare inmatning.

Fakturalistan

I Fakturalistan kan du nu se TG och TB som baserar sig på varans värde vid utleveranstillfället.

Procentrabatt på Kundorder

Om man vill ge en procentrabatt på en hel order kan man ange den procenten direkt på kundordern.

Inköpsordern håller sig ”öppen”

Tidigare så låste sig hela Inköpsordern för vidare bearbetning när en eller flera artiklar blev inlevererade. Nu hanteras det som på Kundordern att man kan lägga till nya rader, ta bort ej levererade varor samt stänga raden genom att minska ner antalet till det som är levererat.

Val av ordertyp – Från Offert till Kundorder

Från och nu kan du välja ordertyp när du skapar en Order från Offert. Där kan du välja mellan Webborder, Kundorder, Materialuttag och Internorder.

Nyheter i Retail version 10.0.27.3

Offert visas i eget fönster

Man kan på samma sätt som kundorder öppna Offert i ett eget fönster och ha flera Offerter öppna samtidigt.

Kundorderöversikt fler urval

Det har lagts till urval i huvudet på Kundorderöversikten där man kan välja vilka ordertyper man vill visa i griden. Dessa urval sparas även i rapporten.

Kundorderöversikt offert

Nu kan man även se Offerter i Kundorderöversikten. Detta gör du genom att välja ordertypen ”offert” i urvalet i huvudet. Man kan även se i griden från vilken offert en order är skapad.

Skapa inköp direkt från kundorder

Du kan direkt ifrån kundordern skapa ett inköp på det du har sålt till kund. Detta baseras precis som tidigare på ”antal att köpa in”.

Då kommer du till en ny bild där antal kan kontrolleras. Du kan välja om leveransen ska ske från Eget lager eller Direktleverans till kund, dvs den leveransadress som står på Kundordern. Det finns även möjlighet att välja om Inköpsorder ska skapas som Bekräftad eller Öppen.

Det skapas då en eller flera olika inköpsorder beroende på om artiklarna på kundordern tillhör en eller flera leverantörer. Inköpsordern blir automatiskt knutna till Kundordern.

Materialuttag

Det finns en ny ordertyp som heter Materialuttag. Denna funktion är användningsbar om man arbetar med tidsregistrering och pågående arbeten i Ekonomi. Retail kan då skicka över materialet som används till pågående arbeten där man sedan kan få både tid och material på samma faktura.

Nyheter i Retail version 10.0.26.994

Inköpsorder visas i eget fönster

Man kan på samma sätt som kundorder öppna Inköpsorder i ett eget fönster och ha flera olika Inköpsorder öppna samtidigt.

Fakturering

När man använder funktionen Fakturering är det nu möjligt att se och filtrera på fler kolumner; Ort, e-post (hämtas från kundkortet), Resultatenhet, Kostnadsbärare, Projekt, Projektnummer, Extrafält 1-5, Betalsätt, Leveransvillkor och Leveranssätt samt möjligheten att klicka fram Kundordern.

Nyheter i Retail version 10.0.26.941

Lagerställe på Inköpsorderanalys

Kolumnen Lagerställe är tillagt på Inköpsorderanalysen

Kommentar på orderraden

Kommentarskolumnen på orderraden klarar nu av 500 tecken

Hemtagningskostnad visas nu i inpris i netto på artikelkortet

Programmet tog hänsyn till det i marginalberäkningen men syntes inte i fältet inpris netto

Kunddisplay

Det finns nu möjlighet att använda valfri typ av bildskärm som kunddisplay

Nyheter i Retail version 10.0.26.939

Extrafält på artikeln

Artikelkortet är nu utökat med 6 st ytterligare värden. 3 st av dessa är fritextfält och 3 st av dem bygger på att man skapar egna register. Dessa kan man sedan se på olika ställen i systemet, tex Kundorder, Inköpsorder, Kundorderanalys och i försäljningsloggen.

OBS-signal på artikeln

Man kan på en artikel lägga en OBS-signal, så att när man lägger artikeln på en Kundorder, Inköpsorder eller säljer den i kassan får upp detta meddelande. Det finns även möjlighet att få med detta på utskriften Plocklista – order.

Resultatenhet och Kostnadsbärare på Kundorder

Om man använder sig av B2B Kundorder/Offert. Man kan på Kundorder ange dessa två dimensioner så att informationen går vidare till ekonomiprogrammet och bokförs. Det gäller bara försäljningskonton och kostnadskonton.

Artikeladministration

Följande fält är tillagda tillsammans med ovan nämna Extrafält; OBS-signal, Lagerplats/Buffertplats och Inköpskvantitet.

Artikelimport

Artikelimport är utökad med följande fält: OBS-signal och 6 st Extrafält.

Kopiera Offert och Kundorder

Nu är det möjligt att kopiera Offert och Kundorder i systemet. Det gör du genom att öppna den Offert eller Kundorder som du vill kopiera och sedan klickar du på knappen Kopiera. Då får du upp ett val där du anger till vilken kund du vill kopiera till. Du får även möjlighet att välja på vilket lager ordern ska läggas samt om du vill använda den befintliga orderns priser och rabatter eller om systemet ska hämta aktuella priser.

Prestandaoptimeringar

På följande funktioner har det skett prestandaoptimeringar; Kundorder, Inköpsorder, Lagerrapport, Modellkortet.

Nyheter i Retail version 10.0.26.916

Fakturalista

Denna rapport har vi kompletterat så att man kan se vad man har för kostnad på fakturan

Plocklista kundorder

Det finns en inställning där man kan välja om man vill att streckkoden på följesedeln ska baseras på Kundordernumret eller Webbshopordernumret.

Lagerrapport

Tidigare så har lagerrapporten tagit väldigt lång tid att ta fram. Rapporten är nu optimerad och går betydligt snabbare.

Sälja på annan organisations lager

Sedan tidigare har det varit möjligt att i samma system hantera olika organisationer och därmed dela på information. Nu är det även möjligt att sälja direkt på en annan organisations lagerställe.

Kundpriser

Denna sedan tidigare befintliga funktion är vidareutvecklad och hanterar numer även stafflade priser samt paketartiklar.

Prislistor

Under menyn Försäljning – Prislistor kan du enkelt exportera prislistorna till Excel för att tex skicka vidare dem till kund. Du väljer själv i griden vilka kolumner du vill visa och du kan även skapa mallar på detta.

Spärr mot negativt lagersaldo

Det finns nu möjlighet att spärra så att man vid utleverans av kundorder inte kan leverera mer är vad som finns i lager.

Matchning av inleveranser

Denna funktion gör det möjligt för dig att matcha dina leverantörsfakturor mot inleveransen av inköpsorder. Detta för att kontrollera att du betalar för det som du har fått levererat men också möjligheten att korrigera inköpspriser och valutakursförändringar.

Sortiment

Med hjälp av att skapa olika sortiment i systemet så finns det möjlighet att styra vilka butiker/försäljningsställen som ska kunna sälja vilka artiklar. Tex de egenägda butikerna ska inte ha tillgång till Franchisetagarnas sortiment

Transaktionslogg

Utökad med spårbarhet att kunna se vilken kundorder eller inköpsorder som har skapat transaktionen.

Fakturalista

Nu har du möjlighet att ta fram en fakturalista för att få en överblick på de fakturor som du har skickat till dina kunder. Förfina din sökning genom att filtrera på exempelvis Valuta, Landskod och Kundgrupp.

Nyheter i Retail version 10.0.26.915

Flera kundorder öppna samtidigt

Nu finns möjligheten att ha flera kundorder öppna samtidigt. Vilket innebär att flera medarbetare kan ha samma order öppen men det är endast den användaren som öppnade ordern som kan göra ändringar i den.

Hämta pris vid byte av lagerställe på kundorder

Om man har olika priser på olika lagerställen så hämtas dessa när man byter lagerställe på raden. Observera att eventuella rabatter nollställs.

e-fakturering

För dig som har något av s Ekonomiprogram finns nu möjligheten att skicka elektroniska fakturor och Peppol-fakturor från programmet. Kontakta supporten för att få information hur du går tillväga för att sätta igång.

Klarna – InStore

Nu finns en uppgraderad version av Klarna InStore. Kontakta Klarna för att få dina nycklar uppdaterade.

Nyheter i Retail version 10.0.26.9

Prisrabatt

Om du jobbar med olika prislistor alternativt stafflade prislistor så kan man på offert och kundorder välja till en kolumn som visar rabatten på priset där systemet jämför aktuell prislista mot grundprislistan (rekprislista). Detta för att snabbt kunna se och meddela kund deras prisförmån både i kronor och procent.

Önskat leveransdatum på Kundorderöversiken

Det finns en ny kolumn som heter ”Nästa önskade leveransdatum”. Här visas när nästa leverans på aktuell kundorder ska ske utifrån vad som ligger på önskat leveransdatum på radnivå.

Leverans av flera orderrader

Inifrån Kundorderanalysen har man möjlighet att leverera orderrader som tillhör olika order i samma moment. Tex vid fakturering av uthyrning av produkter.

Hemtagningskostnad

På varje artikel finns det möjlighet att sätta en fast hemtagningskostnad i kronor alternativt en procentenhet av varans värde. När man sedan inlevererar varan räknas inköpspris och hemtagningskostnad ihop och blir det vägda snittpriset.

Betalningsinformation

Från och med nu får du även en lista på de fakturor som ligger obetalda och förfallna. Detta för att enkelt se vad det är för fakturor, finns även möjlighet att skriva ut från detta läge.

Sälja inom olika organisationer

Om du i din verksamhet har olika juridiska enheter så kan du köra detta i samma system. Och därmed kunna dela på all information såsom artiklar, saldon, statistik etc. Det går att sälja varor som tillhör en annan juridisk enhet med tillhörande bokföring och rapport.

Nyheter i Retail version 10.0.25.1

Paketartikel

Från och med den här versionen kan man i programmet skapa paketartiklar. Med hjälp av denna funktion kan du koppla samman artiklar till en ny paketartikel som du även kan prissätta. Denna funktion finns tillgänglig när man skapar kundorder.

Kvantitetsrabatter

Programmets prishantering är utökad med stafflad prislista. Det vill säga att det finns möjlighet att ange olika priser beroende på den kvantitet du säljer.

Enheter

Det är nu möjligt att på samma artikel ha olika enheter som även kan ha olika priser. Du kan lägga in en enhet vid inköp och ha en annan enhet vid försäljning. På enheterna kan du också fylla i antal och vikt. Denna funktion finns tillgänglig när man skapar kundorder.

Inköpsorderöversikt

På denna översikt kan du få en överblick på dina inköpsorder samt att klicka dig in på en inköpsorder för att få ytterligare information vilka artiklar som hör till inköpsordern. Inköpsorderöversikten finns under Rapporter – Inköp – Inköpsorderöversikt och öppnas i ett nytt fönster.

Inköpsorderanalys

Med hjälp av inköpsorderanalysen kan du se vilka artiklar som är på väg in till ert lager. Här kan du söka på specifikt datum, specifika artiklar för att få en tydlig översikt för att exempelvis planera personal på lagret. Rapporten finns under menyn Rapporter – Inköp – Inköpsorderanalys.

Klickbart ordernummer

Ordernumret är nu klickbar i Inköpsanalys, Inköpsorderöversikt, Kundorderanalys och Kundorderöversikt. Den öppnas då som en PDF-fil.

Önskat leveransdatum på Inköpsordern

Önskat leveransdatum kommer nu med på utskriften av inköpsordern till leverantören.

Bekräftat leveransdatum på Inköpsordern

Om du av leverantören får ett bekräftat leveransdatum har du nu möjlighet att lägga in detta på inköpsordern. Detta ger dig en överblick om leverantören tex levererar enligt önskemål.

Bekräftat leveransdatum finns med i rapporterna Kundorderanalys, Kundorderöversikten, Inköpsorderanalys, Inköpsorderöversikten och leveransplanen.

Ändra förfallodatum på faktura

Vid fakturering kan du nu välja fakturadatum och förfallodatum bakåt i tiden.

Har du koppling till Ekonomi kommer fakturadatumet slå igenom i både reskontran och i redovisningen.

Referenser

På kundkortet och när du skapar en kundorder kan du enkelt lägga upp flera referenser på en kund med olika kontaktuppgifter.

Leveransadresser

På kundkortet finns det möjlighet för en kund att ha flera leveransadresser. Dessa adresserna är även kompletterade med Adress 3, Avdelning och Region.

Säljare på Kundorder

Nu finns möjligheten att koppla säljare till kund och den ärvs vidare till kundorder för att kunna följa upp och ta ut statistik på säljarna.

Intrastat

På artiklar har du möjlighet att lägga in intrastat-nummer för redovisning till SCB. Landskoden på leverantören är styrande och det finns 2 st rapporter; en försäljningsrapport och en inköpsrapport.

Affärsdokument via e-post

Önskar du skicka offert, orderbekräftelse och inköpsorder via e-post är det nu möjligt. Via Butik/Företagsinställningar lägger du in önskad text i mailet som går iväg. Personen som står som referens på kunden får offerten och orderbekräftelsen. Man kan även lägga en e-post som kopia.

Order- och Fakturakommentar

Språkinställningen på kunden tillsammans med språkinställningen i Butik/Företagsinställningarna gör det möjligt att få order- och fakturakommentaren på engelska.

Omvänd skatt (byggmoms), Trepartshandel

Med rätt handelstyp på kunden och rätt systeminställningar kan du på dina varugrupper välja försäljningskonton som ska gälla omvänd skattskyldighet och trepartshandel.

Kundorder – Tidigare orderrader

Nu finns möjligheten att se tidigare orderrader när du är inne på en kundorder. Under fliken Tidigare orderrader kan du filtrera och söka på datum samt lägga till artiklar som kunden tidigare beställt på den nya ordern.

Kundorder – Se tidigare fakturor

Om du behöver se tidigare fakturor när du är inne på en kundorder så finns fliken

Fakturor. Här kan du se vad som är fakturerat till kunden och genom att klicka på fakturanumret så kan du även få fram fakturan för utskrift etc.

Kundorder – Möjlighet att söka på artikelnamn

Detta gör du genom att skriva namnet i artikelnummerkolumnen

Leveransspärr

Nu kan du på kundkortet, fliken Lev.spärr lägga in en leveransspärr samt en kommentar om kunden inte får lägga nya order eller få levererat befintlig order. Då visas en varningsruta och det är helt stopp för leverans.

OBS-signal

Nu kan du på kundkortet, fliken Kommentar lägga in en OBS-signal. En varningsruta visas vid skapande av ny order eller vid orderleverans.

Faktura betalsätt

Här kan du skapa flera betalsätt och styra vilka betalsätt som ska synas på kundens faktura. Tex om kunden ska betala in på olika IBAN.

Kundpriskort

Här kan du söka fram vad en specifik kund har för priser. Den här kan du sedan exportera till Excel och skicka till kund.

Förskottsfaktura

Om du har en kund där du vill ta ut en förskottsbetalning på en order finns det möjlighet att skriva ut en förskottsfaktura.

Antal decimaler på inköpspris

Från och med denna versionen är det alltid 4 st decimaler på inköpspris som anges.

Antal decimaler på försäljningspris

Från och med denna versionen finns det möjlighet att ange om man vill ha 0-4 decimaler på försäljningspris. Det finns även möjlighet till öresavrundning på faktura.

Ändra valuta och språk på kundorder

Det finns möjlighet att sälja i olika valutor och språk till samma kund. När du skapar en ny order så anger du vilken valuta och språk som kunden önskar.

Följesedel med pris

Man kan nu ställa in i systemet om man vill att följesedeln ska skrivas ut med utpris.

Handelsfaktura

Säljer du till kund utanför EU kan du skapa en Handelsfaktura. Detta kräver att artiklarna har intrastatnummer och vikt.

Projekt

Har du Retail kopplat med OpenBusiness eller Ekonomi kan du använda dig av projektuppföljning. Projektet skapas i OpenBusiness/ Ekonomi och kan sedan anges på kundorder och detta går med i konteringen vid fakturering.

Bristinköp

Utifrån ditt Säkerhetslager (tidigare Beställningspunkt) och Inköpskvantitet (tidigare Beställningsförslag) kan du nu få hjälp med att beräkna brist hos en leverantör eller på en artikel. Med hjälp av den informationen kan du skapa en inköpsorder som skickas till leverantören.

Utleverans av flera order

Genom att markera flera order i Kundorderöversikten kan du nu utleverera flera order samtidigt oavsett vilken kund de tillhör.

Fakturera med belopp 0 kr

Fakturerar man flera order och totalsumman blir 0 kr skapas det ändå en faktura som skickas till ekonomi för hantering av kostnaderna.

Klarna

Vi stödjer nu Klarnas nya version 3 – Klarna Instore.

Kundpris på kundorder

På en kundorderrad kan du lägga till kolumnen Priser. Därifrån kan du klicka dig vidare och få information om vilken prislista kunden tillhör samt om kunden har stafflade priser.

Sökfunktion på Kundorderöversikten

Nu finns en utökad sökfunktion på Kundorderöversikten där du kan söka på flera kolumner. Scannar du orderdokumentet så öppnas ordern per automatik.

Länk och dokument på Kundorder

Önskar du koppla en länk eller ett dokument på din kundorder är det nu möjligt under fliken Extrafält.

Leveransplan

Detta är en ny funktion där du kan se vad du har i lager, vad som ligger reserverat samt vad som ligger på inköp. Denna presenteras veckovis för att snabbt få en överblick. Denna kommer du åt direkt när du säljer från kundorder och när du skapar dina inköp.

Standard ordertyp

I inställningarna kan du välja om det ska vara kundorder eller webborder som default.

Lagerplats

Det går att ange lagerplats/buffertplats på artiklar. Den informationen skrivs ut på plocklistor så du vet vart varorna är placerade på lagret. Möjlighet till plockordning finns också så du får ett effektivt plock.

Unifaun

I samband med utleverans kan man direkt skriva ut packsedlar genom koppling till Unifaun. Detta innebär att man inte behöver skapa varken sändning eller kund i Unifaun.